Een nieuw hart voor Gent / Internationale Ideeënwedstrijd voor de Centrumpleinen

Gent, 1988.
108 pagina's.

Een overzicht van de verschillende voorstellen voor de herinrichting van de Gentse pleinen. Internationale wedstrijd voor architectuurscholen georganiseerd naar aanleiding van de viering 125 Sint Lucas Gent. Tentoonstellingscatalogus.

De fatale ontgoocheling / Architect Gaston Eysselinck / Zijn werk te Oostende 1945-1953

Oostende, 1986.
96 pagina's.

Een uitvoerige studie van het werk van een der belangrijkste modernistische architecten in Vlaanderen. Geschreven in opdracht van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende naar aanleiding van de officiële opening. Het boek belicht het werk van de architect in Oostende.

Buismeubelen in België tijdens het Interbellum

Gent, 1987.
72 pagina's.

Eerste publicatie in België waarin een overzicht wordt gegeven van de buismeubelontwerpen in België. Fungeerde als tentoonstellingscatalogus voor een expositie in het Gentse Museum voor Sierkunst (nu Design museum Gent).

Postzegelontwerp: artistieke verbeelding?

Vlaanderen, nr. 222, 1988