Betonstop volgens Dedecker

Datum : 17 december 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Betonstop volgens Dedecker

Vorig weekend publiceerde Jean-Marie Dedecker op de website van KNACK een open brief gericht aan de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck. Reeds in de tweede zin gaat Dedecker de populistische toer op: ‘Die volksverhuizing van het platteland naar de stad, ligt me als een baksteen op de maag.’ Het woord volksverhuizing is gericht op een angstgevoel, verhuizen als een verplichte deportatie gedicteerd door de overheid.
Woningen van Axel Ghyssaert

Datum : 06 december 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Woningen van Axel Ghyssaert
Expositie Modern Wonen in en rond Brugge

In het Brugs stadarchief kan men tot 8 januari terecht voor een expositie betreffende de woningen van de Brugse architect Axel Ghyssaert (°1933). Men krijgt een overzicht van zijn woningen die hoofdzakelijk werden opgetrokken in de jaren ’60 en begin van de jaren ’70. De tentoonstelling is een samenwerking met het Architecture Archive / Sint- Lukasarchief o.l.v. Jos Vandenbreeden. Sophie Gentens fungeerde als curator.
Supermarktwonen en betonstop

Datum : 02 december 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Supermarktwonen en betonstop

Een nieuw woord is gecreëerd: Supermarktwonen. De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) lanceert het idee om bovenop de parkings van de supermarkten woningen te bouwen en vervolgens de auto’s onder de grond te steken. Ook de daken van de warenhuizen kunnen volgens BVS worden aangewend voor bebouwing en andere accommodatie zoals sportinfrastructuur.
Op bezoek bij Peggy Guggenheim

Datum : 12 november 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Om de 30ste verjaardag van het ING Art Center aan het Koningsplein te Brussel te vieren werd een zeer ambitieuze expositie geprogrammeerd “Guggenheim Full Abstraction”. Zowel Solomon als Peggy Guggenheim waren verwoede verzamelaars van de kunst van hun tijd; zij hadden ook een directe band met hen die de werken hebben gecreëerd.
Tot 12 februari 2017 kan men kennis maken met een aantal topwerken uit de Peggy Guggeheim collectie uit Venetië met aanvullingen uit New York. Studio SNCDA (Sara Noel Costa de Araujo & Fani Bihr) is erin geslaagd om de intieme sfeer die Peggy nastreefde in haar palazzo op een voorbeeldige wijze op te roepen. Een toptentoonstelling en een geslaagde scenografie.
Pollutie aan Gentse Graslei

Datum : 06 oktober 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Pollutie van de publieke ruimte
Graslei in Gent

Stel even voor. U bent toerist uit Europa, Azië of Australië. U plant een trip begin oktober door Europa en neemt Gent op in uw programma. Misschien de eerste en de laatste maal een bezoek aan de Arteveldestad! Een bezoek aan het Lam Gods en het historisch stadscentrum met als hoogtepunt de locatie die in alle toeristische gidsen staat afgebeeld, het prachtig zicht vanaf de Sint Michielsbrug op de Gras- en Korenlei, de oude haven van Gent met de prachtige gildehuizen en met op de achtergrond het Gravenkasteel. Deze week niets daarvan!
Havenhuis Antwerpen, voor of tegen een iconisch gebouw.

Datum : 04 oktober 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Havenhuis Antwerpen, voor of tegen een iconisch gebouw.

Het havenbestuur van Antwerpen vroeg en kreeg een iconisch gebouw. Een gebouw met een grote “beeldkracht”, een gebouw dat opvalt op het netvlies en begerig om gefotografeerd te worden. Een gebouw als een logo die een uitdrukking moet zijn van de dynamiek van een wereldhaven, de Europese poort waar Chinezen meer dan welkom zijn. Men moet zijn ambities tonen met een bijzonder gebouw. Voor Peter Swinnen “een perverse folly” en voor econoom Geert Noels “Niet echt mooi en vooral duur”.
Nieuw Havenhuis Antwerpen

Datum : 02 oktober 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Nieuw Havenhuis Antwerpen
Schip en diamant

De stad Antwerpen en de Schelde zijn reeds eeuwen met elkaar verbonden. De rivier is de verbinding met de wereld en fungeert als een economische slagader. Met de bouw van een nieuw Havenhuis wil Antwerpen haar ambitie van wereldhaven benadrukken. Zaha Hadid Architects ontwierp een spraakmakend gebouw dat op 22 september j.l. werd ingehuldigd. Door haar plots overlijden eind maart 2016 zal Zaha Hadid het eindresultaat niet meer kunnen bewonderen. Antwerpen wilde en kreeg een iconisch gebouw. Wie in de luchthaven van Zaventem aankomt ziet onmiddellijk een mega foto van het nieuw havenhuis.
Nieuw Casino in Middelkerke

Datum : 23 september 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

België bezit vier casino’s in Vlaanderen en vier in Wallonië. Vier locaties aan de kust, respectievelijk Knokke, Blankenberge, Oostende en Middelkerke. Het toerisme en het verblijf van de welstellende burgerij uit binnen en buitenland was voor de Staat een bron in inkomsten. In Wallonië kregen de Namen, Dinant, Spa en Chaudfontaine een vergunning om roulettetafels te plaatsen. De twee laatste staan in relatie met het thermaal gebeuren op deze locaties. Pas in 2005 kreeg Brussel de vergunning om een Casino te openen.
Casino’s waren eens de eerste culturele centra maar worden nu meer en meer platte commerciële speelholen. Het project voor het nieuw Casino Kursaal in Middelkerke illustreert dat gokbedrijven alles in hand hebben. “Dit casino is de inzet van een ranzige discussie, van een ouderwets complot op de kap van architectuur en stedenbouw ten voordele van platte commerce.” stelt Filip Canfyn in een column verschepen op de website van Architettura.be (14 september).
Geert Bekaert (1928-2016)

Datum : 23 september 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Vlaanderen verliest een monument van de architectuurkritiek. Niemand heeft zoveel gepubliceerd als hij. Over verschillende jaren werden de negen delen van zijn “Verzamelde Opstellen” gepubliceerd. In dit overzicht zijn nog niet alle teksten opgenomen. Hij laat een indrukwekkend oeuvre na en Christophe Van Gerrewey behaalde in 2014 een doctoraat met een grondige analyse van Bekaerts geschriften.
La Mémé van Lucien Kroll: welk soort monument?

Datum : 29 juli 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Op 8 september wordt in BOZAR een colloquium georganiseerd met als titel “The genius of La Mémé: How to preserve postmodern participative architecture?” en dit in het kader van de expositie “Atelier d’Architecture Simone & Lucien Kroll” (tot 18 september in BOZAR). Als bijtitel koos men voor “Ongedwongen Architectuur”. Na drie locaties in Frankrijk is de wat aangepaste versie te gast in de stad van waaruit Kroll opereerde.
De initiatiefnemers van die studiedag zijn Dag Boutsen en Rob Hendriks, beiden ex-medewerkers van het bureau. Waarover het iedereen het eens is, het project van La Mémé uit het begin van de jaren zeventig is een mijlpaal in de Belgische architectuur met een internationale uitstraling en waardering. Het onderwerp van de studiedag is wel zeer relevant aangezien het behouden van de topwerken van de moderne architectuur een andere invalshoek vraagt dan de klassieke monumentenzorg.
Biënnale Venetië 2016

Datum : 11 juli 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Geen hightech in Venetië

De architectuurbiënnale van Venetië is en blijft het grootste architectuurgebeuren. Deze tweejaarlijkse manifestatie is reeds aan de 15de editie toe en loopt nog tot 27 november. De jonge Chileense architect Alejandro Aravena is curator en stelt vragen rond de positie van architectuur. Aravena kreeg begin dit jaar de Pritzkerprijs, de meeste begeerde architectuuronderscheiding in de wereld. Het werd een biënnale met projecten uit alle continenten. Architectuur tonen blijft een moeilijke en tevens uitdagende aangelegenheid, dit in vergelijking met kunst.
Bureau Bontinck en het Gentse beleid?

Datum : 27 juni 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Gewicht 4,50 kg, afmeting 23 × 30 cm = overzicht Gents architectenbureau Bontinck

Volgens het gewicht gaat het om een pas geboren kind, de afmetingen echter verwijzen naar iets anders, het formaat van een boek. Het dikste architectuurboek van de laatste jaren in Vlaanderen is recent verschenen: ‘Bontinck, Architecture and Engineering’, uitgegeven in eigen beheer. Een turf van bijna 900 pagina’s met in totaal maar liefst 78 projecten die uitvoerig worden gedocumenteerd, met tekeningen en foto’s, echter zonder veel toelichting. Bij de projecten zijn telkens foto’s toegevoegd van de clienten, soms medewerkers van het bureau. Een boek met een voorwoord van burgemeester Daniël Termont. Toch hoogst merkwaardig nu de te intieme band tussen beleid en ontwikkelaars veel vragen doet oproepen.
Concorde en Terminal 1

Datum : 26 juni 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

In het recentste nummer van het tijdschrift Rekto / Verso werd een korte, interessante bijdrage opgenomen van Arnaud Hendrickx, architect en onderzoeker. De titel van het stuk: “Charles De Gaulle, Terminal 1”, met als illustratie een foto van de elegante Concorde boven de snelweg. De tekst begint met: “Per definitie lijken nostalgie en moderniteit onverenigbaar. Nostalgie kijkt achteruit naar een verleden dat beter was, moderniteit kijkt vooruit naar een toekomst die beter zal zijn. Maar vandaag kennen we ook een verlangen naar een verleden dat beter was omdat het dacht dat de toekomst beter zou zijn: een nostalgie naar moderniteit”.
De Begijnhofvilla

Datum : 01 mei 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

De Begijnhofvilla

Dichter bij elkaar gaan wonen
Op dinsdag 19 april werd in Brussel de eerste klimaattop van de Vlaamse Regering georganiseerd. Verschillende sprekers legden er de nadruk op dat de Vlaamse broeikasgasuitstoot ook in relatie staat tot stedenbouw, tot onze ruimtelijke ordening of beter de ruimtelijke wanorde en bodemverspilling. Om de verkavelingswoede in Vlaanderen halt toe te roepen moet volgens professor Leo Van Broeck van de KULeuven radicaal worden gekozen voor verdichting. Dit is reeds jaren duidelijk dat op een of andere wijze het verder verkavelen moet worden gestopt. Er moet dringend worden gekozen voor nieuwe bebouwingwijzen met een hogere densiteit. In De Standaard van het weekend van 23 & 24 april wordt juist het tegenovergestelde gepromoot, een artikel met als titel “Een begijnhofvilla met alle moderne snufjes”.
Fernand Huts & cultuur

Datum : 06 maart 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Industrieel en mecenas

De voorbije maand februari stond de industrieel Fernand Huts bijna continu in de mediabelangstelling. Niet omdat de CEO van het havenbedrijf Katoen Natie een nieuwe investering had gedaan ergens in de wereld, een groot bedrijfsfeest organiseerde of omwille van een uitlating tegen de oude wet Major die de havenarbeid regelt. Ditmaal was het nieuws dat hij het jaarbudget van de Katoen Natie voor cultuursponsoring zal optrekken tot 8,5 miljoen euro.
Inbereiding aan Broeltorens Kortrijk

Datum : 21 februari 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Op dinsdag 16 februari werd in Kortrijk een belangrijk inbreidingsproject “Broelkant” met 74 residentiële appartementen in de nabijheid van de Broeltorens aan de pers gepresenteerd. Het is een project van het architectenbureau LENS°ASS (Hasselt / Brussel) met als opdrachtgever en ontwikkelaar de groep Immogra. Het versterken van het woningenbestand in de binnensteden van Vlaanderen wordt aanzien als een prioriteit. Het ontwerp is meer dan een nieuwbouw met appartementen en het renoveren van een aantal panden. Een verzorgde en kwalitatieve publieke ruimte is bij dergelijke complexe ingrepen van groot belang. Het project heeft vele troeven en is ontegensprekelijk een grote aanwinst in een stad die de hedendaagse architectuur hoog in haar vaandel draagt. Een belangrijk detail bij de presentatie was het tonen van de maquette op ooghoogte, de gezichtshoek van waar wij de stedelijke ruimte ervaren. Maar zelden ervaren wij de stad vanuit een vliegtuig of een luchtballon!
Oostends stadhuis van Victor Bourgeois bedreigd

Datum : 22 januari 2016
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Wie denkt dat de slopingsgolf in deze ex-Koningin der Badsteden voorbij is, heeft het verkeerd voor. Het stadsbestuur besliste om het zwembad van de architecten Paul Felix & Jan Tanghe uit 1973 te slopen. In het zelfde nummer van De Zeewacht van 15 januari j.l. staat op pagina 12 te lezen “Het huidige stadhuis is niet meer van deze tijd”. Deze uitspraak komt van Schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys (Open VLD). Voor hem is het gebouw van Victor Bourgeois achterhaald en kan, zoals het zwembad, worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In het interview zegt hij dat het gebouw niet lelijk is, maar dat het zijn tijd heeft gehad. Zijn idee is slopen en vervangen door een toren.