Architectonische eenvoud - werk van Stèphane Beel

2 november 1989

Een groot bouwmeester van kleine woningen - L.H. De Koninck

3 januari 1990

Maki in de stad - Stedelijke ruimte en architectuur bij Fumihiko Maki

28 februari 1990

Een baken tussen land en zee – projecten voor Zeebrugge

28 maart 1990

Postzegel-architectuur - Een banale zegel van een prachtig gebouw

16 mei 1990

Het witte monument - Belle-Vue gebouw te Westende

15 augustus 1990

Drie niveaus, drie gewesten - Belgisch paviljoen Sevilla 1992

5 september 1990

Architectuur als skulptuur - Frank 0. Gehry in deSingel

17 oktober 1990

Zo royaal als Frankrijk - Bibliothèque de France

13 September 1989

De aanslag - Het meesterwerk van architect Huib Hoste wordt door sloping bedreigd

14 maart 1990

Mijnpark recreatiestad - ERC project Waterschei

9 mei 1990

Aan het waterfront - Stad aan de Stroom

11 juli 1990

Het kerkhof herleeft Cultureel Centrum te Oostkamp van de architecten Beel en Reuse

29 augustus 1990

Antwerpen Ontwerpen

19 september 1990

Een mislukte tweeling - Gents Twingebouw

12 december 1990