Overzicht

 • Architectuurstudies aan het Hoger Architectuurinstituut Sint Lucas Gent, afstudeerjaar 1974
 • Van 1975 toot 1977 stage in Gent en Oostende (architect Marcel Molleman)
 • Van 1978 tot 1980 werkzaam als zelfstandig architect

Onderwijsopdrachten

 • In 1978 assistent aan het Hoger Architectuurinstituut Sint Lucas Gent
 • Van 1984 tot 1990 secretaris CAO (Centrum voor Architectuuronderzoek Sint Lucas Gent)
 • Hoofdredacteur tijdschrift CAO Tijdingen Sint Lucas (1984-1990)
 • Sinds 1991 werkleider
 • Sinds 1995 docent
 • Van 1980 tot 1983 lesgever aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw te Antwerpen (nu Henry van de Velde Instituut), vak architectuurgeschiedenis

Buitenlandse onderwijsopdrachten

 • Van 1996 tot 2008 docent aan het Piet Zwart Instituut, Willem De Kooning Academie van de Hogeschool Rotterdam, afdeling MA Retail Design

Prijzen

 • Erkenning van professionele bekendheid door de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) bij Ministerieel besluit van 22 september 1997 (gelijkgesteld met een diploma van doctor op proefschrift)
 • Nominatie Architectuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap 2003.

Andere referenties

Andere aanstellingen en medewerking aan projecten

 • Van 1977 tot 1985 lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (provincie West-Vlaanderen)
 • Vanaf 1985 tot 1995 lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (provincie Oost-Vlaanderen)
 • Medeoprichter van de architectenvereniging ARCHIPEL (1979)
 • Medeoprichter van de vereniging INTERBELLUM (1980)
 • Medeoprichter van de Stichting Architektuurmuseum vzw.(1983) Van 1985 tot 1993 voorzitter Stichting Architektuurmuseum vzw
 • Medeoprichter van de vereniging Architectuurpromotie Gent (1988)
 • Van 1981 tot 1985 medewerker aan het Nederlands architectuurtijdschrift Wonen/TABK / Van 1986 tot 1994 lid redactie Nederlands architectuurblad ARCHIS, het belangrijkste Nederlandstalig architectuurblad in de Benelux
 • Sinds 1983 lid redactieraad tijdschrift VLAANDEREN
 • Sinds 1989 architectuurrecensent weekblad KNACK
 • Jurylid Rotterdam-Maaskant prijs (NL) in 1990, de belangrijkste architectuurprijs in de Benelux
 • Mede-commissaris EUROPALIA Portugal Tentoonstelling "Referentiepunten: Bouwen in Portugal" Fondation pour l'Architecture, 1991
 • Commissaris voor de Vlaamse Gemeenschap
  5de Internationale Architectuurbiënnale Venetië 1991
 • Adviseur voor de "Mies van der Rohe Pavilion Award for European Architecture" in 1992, 1994, 1997, 2000, 2003 & 2005, de officiële tweejaarlijkse architectuurprijs van de EEG
 • Sinds 1993 lid CICA International Committee of Architectural Critics (voorzitter professor Kenneth Frampton)
 • Sinds maart 1996 correspondent Italiaans tijdschrift CASABELLA
 • Als voorzitter Stichting Architektuurmuseum initiatiefnemer van het eerste "Jaarboek / Architectuur Vlaanderen" (1990-1993), een uitgave van het Vlaams ministerie van Cultuur Lid redactieraad voor de eerste drie edities
 • Medewerker aan het project "Koninklijk Tracé / enkele beschouwingen over stedelijke kunst" 1995 Koning Boudewijnstichting.
 • Commissaris Directeur Biënnale INTERIEUR 96 & 98 te Kortrijk. Voorzitter adviesraad Biënnale Interieur 06.
 • Designadviseur Kortrijk sinds maart 2005 (i.s.m. Dominique Pieters en Kris Dekeyzer).
 • Commissaris expositie "Architectuur uit Vlaanderen", Barcelona, oktober 1997, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, Collegi d'Arquitectes de Catalunya
 • Initiatiefnemer en van 1993 tot 1998 lid redactieraad "Jaarboek Architectuur Vlaanderen", uitgave van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Medeoprichter van het cAD / centrum voor Architectuur en Design, Kortrijk (1996)
 • Lid Commissie Architectuur en Vormgeving van de Vlaamse Gemeenschap (van 1999 tot 2008)
 • Lid bouwcommissie Flanders Fashion Institute, Antwerpen (1999)
 • Voorzitter jury Tweejaarlijkse Architectuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap (1999)
 • Adviseur voor expositie “Architecten uit Vlaanderen” Keulen September / oktober 1999.
 • Adviseur voor de Wolf Foundation Architecture Prize 2001 & 2005 / Israël
 • Lid jury Lensvelt De Architect Interieurprijs 2002
 • Voorzitter selectiecommissie woningbouwproject “Hertog Jansite” te Lommel
 • Commissie Stationsomgeving Sint-Niklaas, Hasselt en Kortrijk
 • Medewerking aan de Open Universiteit - cursus Stedebouw De geschiedenis van de stad in de Nederlanden, Uitgave Open Universiteit,1993
 • Medewerker aan de voorbereiding van het themanummer Architecture en Flandre Tijdschrift L'Architecture d'Aujourd'Hui, nr.292, 1994, Paris
 • Lid wetenschappelijk comité Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden Uitgever Mercatorfonds (1999-2003)
 • Medewerking aan de publicatie Interbellum architectuur in Oost-Vlaanderen, 1990 (uitgave Provinciebestuur Oost-Vlaanderen) verschillende beschrijvingen van gebouw
 • Sinds 2005 Designadviseur Stad Kortrijk
 • Sinds 2007 lid Raad voor Cultuur Provincie West-Vlaanderen
 • Sinds 2008 voorzitter Foundation Maarten Van Severen

Medewerking aan overzichtswerken (standaardwerken)

 • Medewerking aan Winkler Prins Encyclopedisch Jaarboek 1989, 1990 en 1991
  Overzicht architectuur in België.
 • Medewerking aan "Lexikons der Weltarchitektur" Prestel Verlag Duitsland, 1992
 • Medewerker aan Allgemeines Künstlerlexikon, K.G. Verlag, Leipzig & Munchen.
 • Medewerker aan Dictionnaire d'Architecture Moderne et Contemporaine Edition Hazan & lnstitut Français d'Architecture, Paris, 1996. (notities betreffende Stéphane Beel, Jo Crepain, Paul Robbrecht) Deze publicatie verscheen ook in het Engels
 • Medewerker aan Repertorium van de architectuur in België – van 1830 tot heden, Dictionnaire de l’Architecture en Belgique – de 1830 à nos jours, Mercatorfonds, Fonds Mercator, Antwerpen, 2003. (notities betreffende Gaston Eysselinck, Richard Acke, Christian Kieckens, Marie-José Van Hee, Albert van Huffel, Philippe Samyn, René Heyvaert, Josef De Bruycker, Lou Jansen, Lode Janssens, Willy Valcke, Eugène Van Assche, Jean Van den Bogaerde, Sint Lukasarchief, Orde van Architecten, deSingel, Claire Bataille & Paul ibens, Geo Henderick, Regie der Gebouwen, Pierre Hebbelinck, Jean La Salle, Walter Bresseleers, Walter Steenhoudt, Christian Vanderplaetse, Marc Corbiau, Marc Belderbos, Ausia, Jo Crepain, Anton Blanckaert, Juliaan Lampens)
 • Medewerker aan de reeks “1000 jaar Architectuur in België” Lannoo / De Standaard, 2008. Teksten betreffende projecten van Gaston Eysselinck, René Greisch, Lucien Kroll, Pierre Hebbelinck, Philippe Samyn, Jo Crepain, SOM / Gordon Bunshaft, Albert Van huffel, Pierre Verbruggen.

CV Nederlands

Klik hier om te downloaden

CV Nederlands kort

Klik hier om te downloaden

CV Engels

Klik hier om te downloaden

CV Frans

Klik hier om te downloaden