De Belgische Ambassades in Tokio

Datum : 26 maart 2005
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

De Belgische Ambassades in Tokio.
In april kreeg het bureau OMA / Rem Koolhaas de Mies van der Rohe Pavilion Award, de tweejaarlijkse architectuurprijs van de Europese Gemeenschap. Deze onderscheiding gaat niet naar het oeuvre van een architect, zoals de bekende Pritzkerprijs, maar naar een specifiek gebouw. Koolhaas kreeg deze Award voor de Nederlandse Ambassade in Berlijn, een project dat hij tot stand bracht in samenwerking met architecte Ellen Van Loon.
Het geslepen juweel van Porto

Datum : 01 januari 2005
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Het geslepen juweel van Porto
Casa da Musica van Rem Koolhaas OMA in gebruik.
In het vooruitzicht van Porto 2001, Culturele hoofdstad van Europa, werd in 1999 een wedstrijd georganiseerd voor een nieuwe concertzaal. Reeds bij de start was duidelijk dat de planning een onhaalbare zaak zou worden. Wie in 2001 een bezoek bracht aan Porto kon enkel een diepe bouwput aanschouwen verstopt achter een omheining. Dat het project in bouwfase veel complexer zou worden dan wat de blauwe maquette in piepschuim voorstelde was voor iedereen duidelijk. Pas in het voorjaar 2005 kon dit uitzonderlijk bouwwerk in gebruik worden genomen.
De Europese gebouwen in Brussel

Datum : 16 januari 2005
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

De Europese gebouwen in Brussel
Imagoprobleem
Europa verkeert in een zware crisis. Na de afkeuring van de Europese grondwet door Frankrijk en Nederland worden meer en meer vragen gesteld naar de toekomst van Europa en vooral van de Europese instellingen. Er is duidelijk een imagoprobleem waaraan dringend moet worden gewerkt. Burgers vragen wat er in Brussel wordt beslist en wat er achter de coulissen wordt bedisseld. Brussel als administratieve Europese hoofdstad komt in het nieuws met een veelheid aan beslissingen. Gaat het slecht met de wijnproductie in Spanje, dan ligt de fout in Brussel!
Wereldexpositie Hannover 2000

Datum : 16 augustus 2005
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Vijf jaar na het feest
Wereldexpositie Hannover 2000

Eind oktober 2000 sloot de wereldexpositie in Hannover haar deuren in mineur. Van de verwachte 40 miljoen bezoekers kwam maar de helft opdagen, veel minder dan voor de Expo 58 in Brussel. Hannover was een wereldexpo zonder Amerika. Wie anno 2005 een wandeling maakt langs de “Boulevard der EU” kan nog steeds een aantal landenpaviljoenen zien, wachtende op een herbestemming. Zijn tentoonstellingspaviljoenen wel geschikt voor een nieuwe functie?
Het Antwerps Kievitdrama

Datum : 16 januari 2005
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Het Antwerps Kievitdrama

Wie een overzicht zal maken van de stedenbouwkundige ontwikkelingen in Vlaanderen in het eerste decennium van de 21ste eeuw zal ongetwijfeld een stevige brok hebben aan de ontstaansgeschiedenis van het Kievitproject. Nooit eerder werd een nieuwbouwproject zo uitvoerig becommentarieerd in de dagbladen als deze operatie in de directe omgeving van het Centraal station van Antwerpen.
Les mariages de raison

Datum : 16 januari 2005
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Les mariages de raison
Een nieuw virus

Toen de vijf namen werden bekendgemaakt die konden deelnemen aan de wedstrijd voor een nieuw crematorium te Kortrijk viel onmiddellijk de associatie op van de groep Planning met de befaamde Portugese architect Eduardo Souto de Moura uit Porto. Vier Belgische bureaus tegen één grote internationale naam. De praktijk om gekende namen in positie te brengen om mee te kunnen dingen aan wedstrijden is ondertussen in Vlaanderen meer en meer een beproefde strategie. Als lid van de jury voor het Provinciehuis in Leuven (1998), een competitie die nabij werd gevolgd door het huidige Vlaamse Bouwmeester Marcel Smets, werd duidelijk de vraag gesteld naar het plotse samengaan van architectenbureaus. In de eerste selectieronde voor Leuven werden verschillende “top-architecten” geëlimineerd o.a. Jean Nouvel omdat het glashelder was dat het ging om “gearrangeerde” combines, waarbij de ene de naam van een “star” gebruikte om aan de bak te komen. Bij verschillende associaties werden vragen gesteld naar de intellectuele basis van een dergelijke “mariage de raison”. Aan een tijdelijke samenwerking is er niets verkeerds, en naar de letter valt er niets op te merken. Alles is reglementair en is een direct gevolg van het opstellen van de grenzen in Europa. Waarom moet men hierover dan schrijven? Toch zijn er een aantal bedenkingen te formuleren bij het fenomeen van de tijdelijke associaties.
Maasmechelen Village heeft Europese roots!

Datum : 20 oktober 2005
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Maasmechelen Village heeft Europese roots!

In de reeks “Lelijk Vlaanderen” brengt Filip Canfyn in De Morgen van 2 september j.l. een kleurrijk relaas van zijn bezoek aan Maasmechelen Village onder de titel “Efteling voor shoppers”. Reeds vanaf de eerste zin wordt dit koopcentrum voor afgeprijsde merkkledij geplaatst in het perspectief van Disney, deze Limburgse nederzetting wordt gepositioneerd als het voorbeeld bij uitstek in Vlaanderen van de “Disneyfication” van onze samenleving.

In de reeks “Lelijk Vlaanderen” brengt Filip Canfyn in De Morgen van 2 september j.l. een kleurrijk relaas van zijn bezoek aan Maasmechelen Village onder de titel “Efteling voor shoppers”. Reeds vanaf de eerste zin wordt dit koopcentrum voor afgeprijsde merkkledij geplaatst in het perspectief van Disney, deze Limburgse nederzetting wordt gepositioneerd als het voorbeeld bij uitstek in Vlaanderen van de “Disneyfication” van onze samenleving.
Mallet-Stevens tussen Parijs en Nederland

Datum : 16 januari 2017
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Leiden – Antwerpen –{Brugge} – Paris
Mallet-Stevens tussen Parijs en Nederland
Het Centre Georges Pompidou organiseerde dit voorjaar een grote retrospectieve betreffende het oeuvre van architect Robert Mallet-Stevens (1886-1945). Naar aanleiding hiervan verscheen het boek “L’Oeuvre complète” (1). Het vorige naslagwerk over het oeuvre verscheen in 1980 (2). Ongeveer gelijktijdig met de expositie in Parijs publiceerde Richard Klein een grondig studiewerk met als onderwerp de Villa Cavrois (1925-1932) in Croix nabij Lille, een sleutelwerk in het oeuvre van de architect (3). De samenstellers van de expositie en de auteurs van de publicaties konden geen beroep doen op een archief, dit werd na zijn dood in 1945 vernietigd. Een nauwkeurige reconstructie van zijn leven en werk was een bijzondere moeilijke aangelegenheid.
Stroop als monument

Datum : 16 november 2006
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Stroop als monument
Vlaanderen heeft zijn eerste Monumentenstrijd achter de rug. Het initiatief om de media op grote schaal in te schakelen om het publiek te sensibiliseren voor ons bouwkundig erfgoed was een primeur. Samen met Open Monumentendag krijgt ons onroerend patrimonium de volle aandacht. Op zich zeker toe te juichen, ware het niet dat het concept van het programma een aantal fundamentele begrippen door elkaar haalde.
Architectuurkritiek volgens De Morgen

Datum : 16 januari 2005
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

Architectuurkritiek volgens De Morgen
Het Gentse stadsmagazine Zone 09 organiseerde in juni j.l. een enquête naar het lelijkste gebouw van Gent. De Gentenaars kozen voor het Belgacom gebouw aan de Reep, de zwaarste visuele vervuiling aan de Gentse skyline. In het verlengde hiervan koos de redactie van De Morgen om bij de Vlamingen te peilen naar het meest lelijke gedrocht neergepoot op Vlaamse bodem. Om het geheel te kaderen werd een reeks gestart “Lelijk Vlaanderen” met Filip Canfyn als gastauteur. Gedurende acht weken kreeg hij de kans om zijn gal te spuwen met een kleurrijk taalgebruik. Onder elk artikel staat een oproep “Wat bazelt deze man”. Het is meer dan gebazel, het is een waterval die elke zaterdag wordt uitgespuwd over de lezers. Het heeft niet veel met journalistiek te maken maar meer met aanstellerij.
Het begon reeds in het eerste artikel (DM 9 juli) met een regelrechte aanval op het project Hollainhof van de architecten Neutelings-Riedijk
Het is weer de schuld van Le Corbusier!

Datum : 16 november 2005
U kan de PDF van het artikel hier downloaden

In De Standaard verscheen op donderdag 11 november 2005 een column van filosoof en essayist Johan Sanctorum met als titel “Liever een krottenwijk dan een woonkazerne”. Hierop schreef ik de volgende tekst.
Marc Dubois
Het is weer de schuld van Le Corbusier!