Het oeuvre van de Portugese architect Alvaro Siza Vieira in Brussel:
respectvol omgaan met de omgeving

De Morgen, 14 maart 1997

Het streven naar de universele schoonheid / Het hoofdpostgebouw van Oostende, het beschermde magnum opus van architect Eysselinck, staat te koop

De Morgen, 6 februari 1998

De weerstand tegen het ijle: woning Van Hee – Adriaens te Gent

De Morgen, 2 mei 1998

Van Pourbus tot Le Corbusier / Het lange leven van de axonometrie

De Morgen, 4 september 1998

Een nieuw museum van Álvaro Siza Vieira in Porto

De Morgen, 23 juli 1999

Van krater tot nieuw stadshart / De Luikse Place Saint-Lambert: na dertig jaar herboren

De Morgen, 17 september 1999

België in Hannover 2000 / Een beschamende Vlaamse aanwezigheid

De Morgen, 22 juni 2000

De astronaut van ruimteschip aarde: retrospectief van Buckminster Fuller in Londen

De Morgen, 1 juli 2000

Tekens in een landschap: René Greisch, een bruggenbouwer van Europees niveau

De Morgen, 29 juli 2000